การค้นพบครั้งแรกเกี่ยวกับโครงกระดูกยังคงเป็นเรื่องบังเอิญโดยบังเอิญแทนที่จะผ่านการค้นหาทางนิติเวชที่มีการจัดระเบียบ โครงกระดูกของมนุษย์ยังคงอยู่ในพื้นที่นิติวิทยาศาสตร์กลางแจ้งมักจะแยกย้ายกันไปจากจุดเริ่มต้นของการสะสมทำให้ตำแหน่งกระดูกแยกยาก พื้นที่ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจคลุมเครือเหลืออยู่เนื่องจากกระดูกเปื้อนจากการสลายตัวของเนื้อเยื่ออ่อนและใบไม้

ซึ่งอาจผสมกับพื้นป่า การกระจายตัวของโครงกระดูกแบบกว้างนำเสนอปัญหาอื่น ๆ สำหรับผู้ค้นหารวมถึงความยากลำบากในการติดตามว่าพื้นที่ใดได้รับการสืบค้นและการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมของผู้ค้นหาเพื่อป้องกันช่องว่าง ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับอัตราความสำเร็จเมื่อค้นหาองค์ประกอบโครงกระดูกที่กระจัดกระจายและแทบจะไม่มีการทดสอบในหัวข้อนี้จนกระทั่งบัดนี้