การเคลื่อนไหวของนิวเคลียสสองชนิดการเคลื่อนไหวสองครั้งภายในของเหลวรอบข้างรายงานเพิ่มความเข้าใจของเราถึงสิ่งที่มีส่วนช่วยในการทำงานของเซลล์ที่มีสุขภาพดีความผิดปกติของนิวเคลียสสามารถนำไปสู่โรครวมถึงโรคมะเร็งการเข้าใจกระบวนการที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษารูปร่างและการเคลื่อนไหวของนิวคลีลาร์อาจช่วยในการสร้างการวินิจฉัยและการรักษาแบบใหม่

สำหรับความทุกข์ของมนุษย์ช่องโทรศัพท์มือถือบางช่องไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งก่อนหน้านี้เห็นว่าจำเป็นต้องถือเซลล์ไว้ด้วยกัน นักวิจัยได้พยายามทำความเข้าใจถึงพลังที่รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างชีวิตเหล่านี้ที่ขาดเยื่อหุ้มเหล่านี้สิ่งที่สังเกตได้คือลักษณะของพฤติกรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหยดของเหลวที่ทำจากวัสดุที่ไม่ผสมกับของเหลวรอบ ๆ พวกเขาคล้ายกับน้ำมันและน้ำ กระบวนการนี้เรียกว่าการแยกเฟสของเหลวและของเหลวได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการจัดการเซลล์ที่สำคัญหยดของเหลวในเซลล์เช่นนิวเคลียสซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์และมีความสำคัญต่อการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์