วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนานิสัยการดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจนำไปสู่ผลกระทบที่สำคัญในภายหลังในชีวิต ในช่วงเวลานี้วัยรุ่นได้รับช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาสมองและนำพฤติกรรมใหม่ ๆ มาใช้ทำให้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเข้าแทรกแซง ความแตกต่างของสมองบางส่วนในช่วงวัยรุ่นตอนต้นอาจทำให้เยาวชนบางคนมีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดมากขึ้น

การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเพื่อค้นหาความแตกต่างทั่วทั้งสมองซึ่งอาจทำนายการใช้แอลกอฮอล์วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า พวกเขาดูภาพสมองอย่างละเอียดของ 1,814 คนอายุ 14 ปีที่มีสุขภาพดีที่เข้าร่วมในโครงการ IMAGEN การศึกษาขนาดใหญ่ในยุโรปของวัยรุ่นและเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการดื่มของผู้เข้าร่วมรายงานอายุ 14, 16 หรือ 17 และ 19 พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแบ่งภาพเป็นลูกบาศก์ 3D ขนาดเล็กที่เรียกว่า voxels และแบบจำลองที่สร้างขึ้นจากข้อมูลนี้เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่นในช่วงเวลาหนึ่ง