ในบรรดาพอร์ตการลงทุนที่สำคัญของคณะรัฐมนตรีที่คาดว่าจะไปที่ถลางประชารัฐ ได้แก่ การเงินการขนส่งการพาณิชย์การศึกษาการต่างประเทศการท่องเที่ยวและกีฬาและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรรคประชาธิปัตย์คาดว่าจะได้รับผลงานและความยุติธรรม กระทรวงใหม่ที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลปัจจุบัน ตามแหล่งข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทยการเงินและการศึกษา ภูมิพลไทยได้เจรจาต่อรองเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนอกเหนือจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและพาณิชย์ คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ที่จะผลักดันให้มีการวางนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายกัญชา